Prezentare RIFF 2013

ABplus Events ?i Ordinul Arhitec?ilor din România v? invit? pe 11 ?i 12 noiembrie, la Bucure?ti, la cea de-a zecea expoconferin?? interna?ional? de arhitectur?: RIFF 2013.
 

 Ini?iate de organizatori în anul 2010, unice prin structur?, program ?i organizare, expoconferin?ele de arhitectur? au reunit pân? în prezent peste 3000 de arhitec?i ?i designeri din Europa, Asia ?i America, 400 de speakeri, 350 de companii, 220 de parteneri ?i sponsori, 115 parteneri media.

 Expoconferin?a de Arhitectur? RIFF 2013 prezint? proiectele arhitecturale premiate în ultimul an la nivel mondial ?i are ca invita?i arhitec?i laurea?i ai concursurilor interna?ionale, lideri ?i personalit??i ai arhitecturii contemporane.

RIFF 2013 va reuni peste 400 de arhitec?i, proiectan?i ?i companii de specialitate.

“Ne vom întâlni a zecea oara pentru a discuta despre cum se construie?te mai bine între arhitec?i, ingineri, antreprenori, furnizori de sisteme ?i materiale, care au reu?it s? ob?in? calitate pentru construc?ii ?i doresc s? contribuie la ridicarea standardului în care se construie?te. Ne-am ocupat de elemente de construc?ii, de materiale, de lumea interioar?, a?a cum Rem Koolhaas propune pentru Bilenala de la Vene?ia din 2015 s? analizeze evolu?ia fundamentelor arhitecturii descompus? în elementele constitutive. Poate fi un moment de bilan? în care s? încerc?m s? în?elegem ce se întâmpl? îm mod obi?nuit, ce ?i cum se întâmpl? atunci când apar lucr?rile de calitate ?i cum se genereaz? uneori excep?ionalul. Dorim ca ceea ce se întâmpl? în mod curent s? fie de calitate, ceea ce este de de obicei bine s? fie foarte bine, chiar excep?ional, excep?ia devenind situa?ie curent?, iar lucr?rile exemplare s? reu?eac? s? schimbe mentalit??ile, a?tept?rile de la lumea construit?. Despre aceasta to?i cei lucizi ?i responsabili spun c? trebuie s? se schimbe fundamental, dar nimeni nu ?tie cum se poate stimula sau impune acest? schimbare. V? propun s? medit?m creativ la starea arhitecturii, s? facem acest bilan? ?i s? încerc?m prin aceste dialoguri ?i întâlniri s? construim r?spunsul la întrebarea: Cum trebuie s? se schimbe lumea construc?iilor?”,

arh. ?erban ?IG?NA?, Pre?edintele Ordinului Arhitec?ilor din România.

Locatie JW Marriott Bucharest Grand Hotel Calea 13 Septembrie 90 · Bucuresti, 050726 Romania

Bookmark and Share
Posted in deToate Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggers like this: