Teatru experimental

CONTEXT GENERAL:
Proiectul, având ca tem? realizarea unui “Obiect arhitectural cu voca?ie urban?: Teatru experimental” reprezint? ultimul exerci?iu de atelier adresat studen?ilor anului IV, referitor la posibilit??ile de regenerare urban? a zonei istorice a C?ii Mo?ilor. Crearea unui edificiu cu func?iuni polivalente, axate pe artele spectacolului este justificat în contextual cultural Bucure?tean, prin lipsa spa?iilor alternative de exprimare artistic?. Amplasamentul destinat proiectului se situeaz? la intersec?ia dintre str?zile Calea Mo?ilor (S-E), str. Paleologu (S-V) ?i b-dul Carol I (N-V), fiind în momentul actual un spa?iu viran, destinat târgurilor ambulante sau locurilor de parcare spontane. Din puncte de vedere al structurii urbanistice, terenul se afla într-o zon? de tangent? între ?esutul urban tradi?ional, specific sec. XIX ?i începutul de sec. XX (arealul istoric al C?ii Mo?ilor), zonei Bd-ului Carol I (?esut urban modificat odat? cu trasarea marilor bulevarde, sf. de sec. XIX) ?i inser?iilor arhitecturale aleatorii ?i perioada anilor ’90 ?i 2000. Construc?ia ce urmeaz? s? fie propus? va trebui s? întruneasc? doua cerin?e generale: s? se coreleze cu alte edificii culturale din vecin?tate ?i s? urm?reasc? interesul local, de a deveni un spa?iu public, cu un anumit impact în crearea identit??ii urbane a zonei. (extras din tema de proiect)

Terenul unde este amplasat TEATRUL EXPERIMENTAL

Teren Teatru Experimental 2012 2013


View Larger Map

Tema Proiectului

Tema Prj Teatru Experimental 2012 2013

coperta

 

Fatade

 

Perspective

 

Scheme functionale a salilor de spectacol

 

Teatru Experimental

Picture 1 of 11

Bookmark and Share
Posted in Proiecte si Randari, Revit Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggers like this: