Centrul de Arhitectura, Cultura urbana si Peisaj “Uzina de Apa” Suceava

Descrierea programului/proiectului:

Ordinul Arhitec?ilor din România, filiala N-E a ini?iat proiectul de refunc?ionalizare a fostei Uzinei de ap? a ora?ului prin transformarea ei într-un Centru de Arhitectur?, Cultur? Urban? ?i Peisaj.
“Uzina de ap? reprezint? in istoria Sucevei, momentul decisiv marcând intrarea în modernitate din punct de vedre urbanistic a unui ora? care, pana la acea dat?, înc? mai p?stra ceva din aerul patriarhal al vechilor zidiri medievale.”
Florin H?u –“Unele date istorice în legatur? cu edificarea Uzinei de ap? din municipiul Suceava”
Uzina de ap? face parte dintr-un ansamblu de utilitate tehnic? care avea în componen?? 6 construc?ii din care 4 (camera de deferuginare, pu?ul de ap? curat?, rezervoare îngropate ?i pu?ul colector) se afl? în patrimoniul Prim?riei Municipiului Suceava. Ansamblul Uzina de ap? – Suceava includea ini?ial ?i cl?direa în care se aflau amplasate pompele ce ridicau apa la castelul de ap? ?i locuin?a administratorului. Ca arhitectur? exterioar?, cele dou? cl?diri, aflate în apropiere, au acelea?i caracteristici stilistice cu obiectivul aflat în patrimoniul Prim?riei. „Casa pompelor” se afl? în administrare ?i este utilizata ca atelier de repara?ii de c?tre ACET Suceava (întreprinderea de re?ele comunale) iar „Casa administratorului” este locuin?? particular?.
Uzina de ap? din Suceava (Wasserwerk der Stadt Suceava) a fost proiectat? de dr.ing. G. Thiem, inginer de construc?ii civile (zivillingenieur) din Leipzig în 1908 (conform unor documente recenzate în arhiva Interprinderii comunale regionale Suceava în 1954). Ea a fost construit? de firma „Thiem und Sohne”(„Thiem ?i fiii”) ce a avut contract cu prim?ria Suceava. Ansamblul a fost finalizat ?i dat în folosin?? în anul 1912. Aceasta a func?ionat pân? în anul 1960, când a fost înlocuit? cu o sta?ie mai modern?. Dup? aceast? dat?, utilajele au fost dezafectate, cl?dirile r?mânând neutilizate pân? în acest moment.
Obiectivele proiectului:
Obiectiv general:
Valorizarea vechii uzine de ap? a ora?ului Suceava care va deveni Centrul de Arhitectur?, Cultur? Urban? ?i Peisaj
Integrarea în via?a urban? a ora?ului Suceava a Centrului de Arhitectur?, Cultur? Urban? ?i Peisaj
Obiective specifice:
  1. Identificarea solutiilor pentru cre?terea accesibilitatii Centrului de Arhitectur?, Cultur? Urban? ?i Peisaj
  2. Mediatizarea Centrului de Arhitectur?, Cultur? Urban? ?i Peisaj
  3. Orientarea profesional? a studen?ilor participan?i prin identificarea intereselor ?i disponibilit??ilor individuale ale studen?ilor (urbani?ti, sociologi urbani, arhitec?i, peisagi?ti, arti?ti vizuali)
Sursa :  

Plansaa 1

plansa 2

Bookmark and Share
Posted in deToate Tagged with: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggers like this: