Sculptorul de umbre

 

Oamenii de ?tiin?? au adesea apuc?turi artistice. Un bun exemplu este John V. Munteanu, un american de origine român? care face “magic angle sculptures”. Mai pe în?elesul profanilor, sculpturi tridimensionale în lemn pre?ios care dau umbre neb?nuite odat? pus? lumina pe ele.

O serie de video-uri pe YouTube, toate cu aceea?i regie (un bo? de lemn bine l?cuit ?i f?r? o form? definit?, rotit în jurul unei surse de lumin?), au adunat câteva zeci de mii de vizualiz?ri ?i exclam?ri de WOW din partea mai multor site-uri renumite de design ?i trend hunting (io9.comtrendhunter.com).

Pleiada celor câteva zeci de bijuterii de esen?? lemnoas? poart? numele generic “magic angle sculptures” ?i sunt realizate de John V. Munteanu, artist al umbrelor în timpul liber ?i spectroscopist full time la Argonne National Laboratory (primul laborator na?ional de cercetare în ?tiin?e ?i inginerie din SUA – fondat în 1946). La o prim? examinare, crea?iile lui Munteanu par ni?te sculpturi complet abstracte. Odat? puse în lumin?, umbrele cap?t? via??, construiesc o nara?iune, umbrele apar de unde te-ai a?tepta mai pu?in. Una dintre ele spune povestea evolu?iei umane. Alta e cu tem? zoo, reprezentând, rând pe rând trei umbre de animale: cal, coiot ?i elefant.

John Muntean, al?turi de una dintre sculpturile sale tridimensionale. Foto: J.Geil.

Pe site-ul s?u, John V. Muntean vorbe?te despre conceptul artei sale cu umbre: “Ca om de ?tiin?? ?i artist, sunt interesat cum influen?eaz? percep?ia teoria noastr? asupra universului. O sculptur? cu unghiuri magice nu pare nimic mai mult decât o bucat? abstract? de lemn, cioplit?, fixat? într-o tij? ?i montat? pe un soclu. În clipa în care este îns? luminat? de sus ?i rotit? la unghiul magic de 54,74 de grade, va proiecta trei umbre care alterneaz?. La fiecare 120 de grade ale rota?iei, umbrele amorfe evolueaz? în forme independente. Interpretarea ?tiin?ific? a naturii depinde adesea de punctul nostru de vedere. Perspectiva conteaz? de fiecare dat?”. Lucr?rile sale cost? între 500 ?i 1.200 de dolari, în func?ie de timpul pe care îl aloc? fiec?reia.

Ideea acestor sculpturi i-a venit în timp ce î?i f?cea lucrarea de doctorat în domeniul spectroscopiei, m?rturise?te Muntean, care a acordat un interviu în exclusivitate pentru Das Cloud.

Cât timp v? ia s? realiza?i o astfel de sculptur??

Poate s? îmi ia patru zile sau poate dura o ve?nicie; unele concepte cap?t? form? mai repede, în timp ce altele îmi rezist? celor mai asidue eforturi. În mod normal, faza de design dureaz? dou? sau trei s?pt?mâni. O sculptur? mai mare poate dura între patru ?i ?ase s?pt?mâni. Cele mai mici dureaz? dou?-patru s?pt?mâni. Foloseam la primele încerc?ri un strat poliuretan pentru finisare. Acum utilizez doar ulei pentru lemnul de tec ?i cear? natural? pentru cel de mahon, cel de filde? roz (Pink Ivory) ?i Rauli.

Câte a?i creat pân? acum?

E dificil de spus. Cel pu?in 60 de design-uri diferite; cele mai multe sunt unicat, dar am ?i unele din care am f?cut dou? exemplare. Chiar ?i atunci, ies pu?in diferite una fa?? de cealalt?.

”Ca om de ?tiin?? ?i artist, sunt interesat cum influen?eaz? percep?ia teoria noastr? asupra universului” – John V. Munteanu

Când a?i început s? le crea?i?

Prima am realizat-o în 1986. Prima ?i singura expozi?ie am f?cut-o în 2008, când am avut 11 sculpturi diferite la care am lucrat timp de aproape doi ani.

Ce fel de lemn folosi?i ?i de ce a?i ales lemnul?

Folosesc Rauli (denumit ?i Cire? de Patagonia) pentru c? cel care m? aprovizioneaz? cu materie prim? avea un butuc vechi de vreo 20 de ani, bine uscat. E un lemn sud american cu fibre bune. Asta înseamn? c? pot ob?ine detalii bune când sculptez ?i am un substrat stabil, f?r? noduri. E similar mahonului, dar mai pu?in dens ?i mai deschis la culoare. L-am luat pentru c? puteam s? fac sculpturi mai mari f?r? s? folosesc lipici. Mahonul este din Peru, iar filde?ul roz este un lemn african rar (cre?te în Zimbabwe, Mozambic ?i Africa de Sud). E extrem de scump ?i greu de lucrat. Suprafa?a finisat? arat? precum o piatr? lustruit?. Iar când e sculptat eman? un miros de trandafiri. Tecul este din Myanmar, e o pl?cere s? îl ciople?ti, dar toce?te rapid dalta.

Ave?i origini în România. Care e povestea lor?

Bunicul din partea tat?lui, James (pe care-l mai numeam ?i Eugene, Gene, Jean sau John) Muntean s-a n?scut la P?ucea (jude?ul Sibiu) în 1888. Mary Cr?ciun s-a n?scut la mai pu?in de 50 de kilometri mai la nord, în L?scud (jude?ul Mure?). El a ajuns în New York în 1913, despre ea nu ?tiu când a ajuns. S-au întâlnit în SUA ?i s-au c?s?torit în 1915, în Stark County, Ohio. El a murit înainte s? m? nasc, iar ea pân? s? împlinesc un an. La fel ca mul?i din genera?ia lor, cred c? au ajuns aici în c?utarea de oportunit??i pe care le promitea lumea nou?. E ciudat c? nu s-au întâlnit pân? s? ajung? amândoi în Ohio, care era o destina?ie popular? pentru imigran?ii din România.

Despre bunicul ?tiu c? mai era un om care a c?l?torit mult, vorbea cel pu?in opt limbi ?i a activat în Legiunea Str?in? în tinere?e. A fost la ?coal? în Germania, unde a lucrat al?turi de Rudolf Diesel. Bunicul era un inginer talentat, care lucra în domeniul motoarelor de pe marile vase. Ajuns în SUA, a lucrat pentru Hercules Motors (Canton Ohio). Bunica a dat na?tere la ?apte copii, iar mezinul era tat?l meu.

În România n-am fost niciodat?. Fratele meu mai mic ?i tat?l meu au fost acolo în vara lui 1990. Mi-ar pl?cea s? ajung ?i eu într-o zi acolo.

 Sursa dascloud.ro
Scris de Cosmin Popan
Bookmark and Share
Posted in deToate Tagged with: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggers like this: