Locuinta Modulara de Necesitate

Documentatie cu si despre Locuinta Modula de Necesitate , din containare sau materiale prefabricate modulare

Extras din Legislatie

CAPITOLUL 5
Locuinta sociala

Art. 41. – Locuinta sociala se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor stabilite in limita suprafetei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.

CAPITOLUL 7
Locuinta de necesitate

Art. 55. – Locuinta de necesitate se finanteaza si se realizeaza in conditiile stabilite pentru locuinta sociala.
Locuinta de necesitate se inchiriaza temporar persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f).
Contractul de inchiriere se incheie de catre primarul localitatii sau de catre o persoana imputernicita de acesta, pe baza hotararii consiliului local, pana la inlaturarea efectelor care au facut inutilizabile locuintele.
Art. 56. – Consiliile locale pot declara, in cazuri de extrema urgenta, drept locuinte de necesitate, locuintele libere aflate in fondul de locuinte sociale.


Fie pot fi niste containere din metal, fie niste constructii din prefabricate cum se intalneste in SUA

O casa modulara din containere, sau dupa modelul de casa din containere, dar si putin “verde”

Mai multe detalii despre aceasta casa -> zeroHouse

Cum arata locuinta modulara de sase metri patrati? VIDEO pe www.incont.ro

mai multe detalii aici

Containers are in many ways an ideal building material because they are strong, durable, stackable, cuttable, movable, modular, plentiful and relatively cheap. Architects as well as laypeople have used them to build many types of buildings such as homes, offices, apartments, schools, dormitories, artists’ studios and emergency shelters. They are also used to provide temporary secure spaces on construction sites and other venues on an “as is” basis instead of building shelters.

Phillip C. Clark filed for a United States patent on November 23, 1987 described as “Method for converting one or more steel shipping containers into a habitable building at a building site and the product thereof”. This patent was granted August 8, 1989 as patent 4854094. The diagrams and information contained within the documentation of this patent appear to lay the groundwork for many current shipping container architectural ideas. Even so, this patent does not appear to have represented a novel invention at its time of filing (Paul Sawyers described extensive shipping container buildings that were used on the set of the 1985 movie Space Rage Breakout on Prison Planet).

During the 1991 Gulf War, containers saw considerable nonstandard uses not only as makeshift shelters but also for the transportation of Iraqiprisoners of war. Holes were cut in the containers to allow for ventilation and there were no reported ill effects from this method. Containers continue to be used for military shelters, often additionally fortified by adding sandbags to the side walls to protect against weapons such as rocket-propelled grenades (“RPGs”).

The abundance and relative cheapness of these containers during the last decade comes from the deficit in manufactured goods coming from North America in the last two decades. These manufactured goods come to North America from Asia and, to a lesser extent, Europe, in containers that often have to be shipped back empty, or “deadhead”, at considerable expense. It is often cheaper to buy new containers in Asia than to ship old ones back. Therefore, new applications are sought for the used containers that have reached their North American destination.

sursa: Wikipedia

O posibila solutie de partiu, numai grija la cum se deschid usile de la depozitari acolo pe hol :D

Exemple mai jos de case modulare sursa
Anexa 1

ANEXA Nr. 1

EXIGEN?E MINIMALE

pentru locuin?e

A. Cerin?e minimale:

– acces liber individual la spa?iul locuibil, f?r? tulburarea posesiei ?i a folosin?ei exclusive a spa?iului de?inut de c?tre o alt? persoan? sau familie;

– spa?iu pentru odihn?;

– spa?iu pentru prepararea hranei;

– grup sanitar;

– acces la energia electric? ?i apa potabil?, evacuarea controlat? a apelor uzate ?i a reziduurilor menajere.

B. Suprafe?e minimale:

Persoane/ familie

Camere/
locuin??

Camer?
de zi

Dormitoare

Loc de
luat masa

Buc?t?rie

Înc?peri
sanitare

Spa?ii de
depozitare

Suprafa??
util?

Suprafa??
construit?

nr.

nr.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1

1

18,00

-

2,50

5,00

4,50

2,00

37,00

58,00

2

2

18,00

12,00

3,00

5,00

4,50

2,00

52,00

81,00

3

3

18,00

22,00

3,00

5,50

6,50

2,50

66,00

102,00

4

3

19,00

24,00

3,50

5,50

6,50

3,50

74,00

115,00

5

4

20,00

34,00

3,50

6,00

7,50

4,00

87,00

135,00

6

4

21,00

36,00

4,50

6,00

7,50

4,50

93,00

144,00

7

5

22,00

46,00

5,00

6,50

9,00

5,00

107,00

166,00

8

5

22,00

48,00

6,00

6,50

9,00

5,50

110,00

171,00

NOT?:

– Suprafa?a camerei de zi de la locuin?a cu o camer? include spa?iul pentru dormit.

– Locul de luat masa poate fi înglobat în buc?t?rie sau în camera de zi.

– În?l?imea liber? minim? a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excep?ia mansardelor, supantelor ?i ni?elor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoan?.

– Suprafa?a locuibil? este suprafa?a desf??urat? a înc?perilor de locuit. Ea cuprinde suprafa?a dormitoarelor ?i a camerei de zi.

– Suprafa?a util? este suprafa?a desf??urat?, mai pu?in suprafa?a aferent? pere?ilor.

– Suprafa?a util? a locuin?ei este suma tuturor suprafe?elor utile ale înc?perilor. Ea cuprinde: camer? de zi, dormitoare, b?i, WC, du?, buc?t?rie, spa?ii de depozitare ?i de circula?ie din interiorul locuin?ei. Nu se cuprind: suprafa?a logiilor ?i a balcoanelor, pragurile golurilor de u?i, ale trecerilor cu deschideri pân? la 1,00 m, ni?ele de radiatoare, precum ?i suprafa?ele ocupate de sobe ?i cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sob? ?i cazan de baie), în cazul în care înc?lzirea se face cu sobe. În cazul locuin?elor duplex, rampa, mai pu?in palierele, nu se cuprinde în suprafa?a util? a locuin?ei.

– Suprafa?a construit? pe locuin??, prev?zut? în tabelul B, este suma suprafe?elor utile ale înc?perilor, logiilor, balcoanelor, precum ?i a cotei-p?r?i din suprafe?ele p?r?ilor comune ale cl?dirilor (sp?l?torii, usc?torii, casa sc?rii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea ?i evacuarea de?eurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaug? suprafa?a aferent? pere?ilor interiori ?i exteriori ai locuin?ei; în cazul înc?lzirii cu combustibil solid, se adaug? suprafa?a aferent? sobelor ?i cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafa?ele aferente boxelor de la subsol ?i ale garajelor care pot fi prev?zute distinct.

– Suprafa?a înc?perii sanitare principale din locuin?? va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile.

– Înc?perea sanitar? se include în locuin??, în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu ap? ?i canalizarea.

– L??imea minim? de circula?ie a coridoarelor ?i a vestibulului din interiorul locuin?ei va fi de 120 cm.

– În func?ie de amplasamentul construc?iei, suprafe?ele construite pot avea abateri în limitele de ±10%.

– Num?rul de persoane pe locuin?e se utilizeaz? la repartizarea locuin?elor sociale, de interven?ie, de serviciu ?i de necesitate.

C. Înc?peri sanitare:

Baie

Du?

WC

Cad? de baie

1

-

-

Vas WC

1

1

1

Lavoar mare

1

-

-

mic

-

1

1

Cuv? pentru du?

-

1

-

Etajer? mare

1

-

-

mic?

-

1

1

Oglind? mare

1

-

-

mic?

-

1

1

Portprosop

1

1

1

Ports?pun

1

1

1

Porthârtie

1

1

1

Cuier

1

1

-

Sifon pardoseal?

1

1

-

Num?r de camere/locuin??

1

2

3

4

5

Baie

1

1

1

1

2

Du?

-

-

-

1

-

WC

-

-

1

-

-

D. Dotarea minim? a înc?perilor sanitare

NOT?:

– În baie se va prevedea spa?iul pentru ma?ina de sp?lat rufe.

– Înc?perile sanitare vor fi ventilate direct sau prin co? de ventila?ie.

E. Dotarea minim? a buc?t?riei

Nr. de camere/locuin??

1-2

3

4

5

Sp?l?tor cu cuv? ?i picur?tor

1

1

1

1

NOT?:

– În buc?t?rie se vor prevedea: co? de ventila?ie, spa?iu pentru frigider ?i pentru masa de lucru.

F. Dotarea minim? cu instala?ii electrice

Dormitor

Camer? de zi

Buc?t?rie

Baie

Du?

WC

Loc de lamp?

1

1

-

-

-

-

Aplic?

-

-

1

1

1

1

Comutator

1

1

-

-

-

-

Întrerup?tor

-

-

1

1

1

1

Priz?

2

3

1

-

-

-

Priz? cu contact de protec?ie

-

-

1

1

-

-

NOT?:

– Se vor prevedea întrerup?toare ?i aplice pentru fiecare spa?iu de depozitare ?i spa?iu de circula?ie.

– Priza cu contact de protec?ie, instalat? pentru baie, se monteaz? în exteriorul înc?perii.

– Fiecare locuin?? va fi prev?zut? cu instala?ie de sonerie.

– În cl?diri cu mai multe locuin?e se vor prevedea instala?ii ?i prize pentru antena colectiv? ?i telefon.

– Pentru locuin?ele situate în mediul rural, dot?rile minime privind înc?perile sanitare ?i buc?t?ria se vor putea realiza pe parcursul existen?ei construc?iei, în corelare cu racordarea locuin?ei la re?elele de utilitate public? sau la sistemul propriu de alimentare cu ap? ?i evacuare controlat? a apelor uzate.

G. Spa?ii ?i instala?ii de folosin?? comun? pentru cl?diri cu mai multe locuin?e

– Instala?ii de prevenire ?i stingere a incendiilor, precum ?i ascensor conform normelor în vigoare.

– Spa?ii pentru biciclete, c?rucioare ?i pentru uscarea rufelor.

– Spa?ii destinate colect?rii, depozit?rii ?i evacu?rii de?eurilor menajere.

– Spa?ii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situa?iile în care nu se pot asigura înc?lzirea central? ?i/sau gaze la buc?t?rie.

– Ramp? de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile.

Inapoi sus

Bookmark and Share
Posted in Documentatii Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggers like this: